Cookies Policy

1. Mikä on eväste

Eväste on tekstitiedosto tai ohjelmistokomponentti, joka tallentaa päätelaitteelle tietoja internet-selauksesta. Se on hallittavissa selaimella, ja toisinaan se kerää tietoa sattumanvaraisesti luodun numeron avulla. Käyttäjä voi lukea, poistaa tai muokata evästeitä.

2. Miksi Michelin käyttää evästeitä

Michelin etsii jatkuvasti uusia keinoja parantaakseen internetsivustojaan ja tarjotakseen entistä parempaa palvelua. Tämän vuoksi Michelin käyttää erilaisia jäljempänä kuvattuja evästeitä, joista jotkut voivat edellyttää internetin käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta (mainontaevästeet) ennen evästeen asettamista päätteelle.

3. Michelin ilmoittaa käyttämistään evästeistä

Kun käyttäjä vierailee ensimmäisen kerran Michelinin verkkosivustolla, etusivun linkki ‘lisätietoja’ ohjaa käyttäjän sivulle, jossa esitetään kaikki tiedot sivustolla käytettävistä evästeistä.
Käyttäjä voi aina hallinoida evästeitä. Ne voidaan estää tai poistaa ja niiden oletusarvoja voidaan muokata.

4. Evästeiden käytön estäminen ja/tai poistaminen

Evästeet voidaan poistaa kahdella tavalla.

Internetselaimessa voidaan tarkastella päätelaitteelle jo asetettuja evästeitä ja poistaa joko kaikki tai yksittäisiä evästeitä.

  • Apple Safari -selain: asetusten Yksityisyys-osiossa valitaan «Evästeet ja muut verkkosivuston tiedot»
  • Google Chrome -selain : valitse «Asetukset», «Näytä lisäasetukset», «Sisältöasetukset», «Evästeet ja sivustotiedot»
  • Microsoft Internet Explorer -selain : valitse «Työkalut» ja valitse sitten «Internet-asetukset», «Yleiset» -välilehdestä «Selaushistoria», sitten «Asetukset», «Väliaikaiset Internet-tiedostot ja sivuhistoria» ja lopuksi «Näytä tiedostot»
  • Mozilla Firefox -selain: valitse «Firefox»-painike ja valitse «Asetukset», «Tietosuoja» ja «Poista eväste».

Evästeet voidaan poistaa myös manuaalisesti noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Valitse työasemalla C:\Windows
  • Avaa kansio "Temporary Internet Files" ja valitse kaikki tiedostot (CTRL+A)
  • Valitse "Poista"

Lisäksi selaimen asetukset voidaan asettaa sellaisiksi, että ne estävät evästeiden asettamisentai evästeiden asettamisesta tulee ilmoitus. Toimet vaihtelevat eri selainten mukaan, mutta ohjeet loytyvät selaimen ohjevalikosta. Selaimen asetukset voidaan määrittää erikseen kullekin päätelaitteelle, jolta Michelinin verkkosivuilla vieraillaan.

Michelinin verkkosivuilla Suomessa käytettyjen evästeiden poistaminen tai estäminen voi vaikuttaa verkkosivujen käyttöön tai estää sen.

5. Michelinin käyttämät evästetyypit

Evästeet voivat olla väliaikaisia, jolloin ne pysyvät laitteessa vain ajan, jonka käyttäjä viipyy verkkosivustolla, tai pysyviä evästeitä, jotka pysyvät päätelaitteessa pidemmän aikaa evästeen määritellystä elinajasta ja verkkoselaimen asetuksista riippuen. Evästeitä on monentyyppisiä, ja ne voidaan ryhmitellä seuraaviin kolmeen ryhmään.

- Evästeet, joiden tarkoituksena on yksinomaan mahdollistaa tai helpottaa sähköistä viestintää

Välttämättömien evästeiden tarkoituksena on yksinomaan mahdollistaa tai helpottaa sähköistä viestintää, ja ne ovat välttämättömiä sivuston asianmukaiselle toiminnalle. Niiden poistamisesta seuraa merkittäviä vaikeuksia sivuston käytössä, ja sivuston palveluiden käyttäminen voi olla mahdotonta. Nämä evästeet eivät tallenna tietoja käyttäjästä sivulta poistuttaessa. Ne auttavat esimerkiksi tunnistamaan päätelaitteet viestinnän ohjaamiseksi, numeroimaan tietopaketit niiden ohjaamiseksi haluttuun järjestykseen sekä havaitsemaan siirtovirheet tai tietojen tuhoutumisen.

Toiminnallisia evästeitä tarvitaan sähköisen viestintäpalvelun tarjoamiseen käyttäjän pyynnöstä. Niillä varmistetaan toiminnallisuus käyttäjän kannalta. Jos nämä evästeet poistetaan, palveluja ei voida tarjota. Toiminnalliset evästeet saattavat kerätä tietoja käyttäjästä. Tietoja voidaan säilyttää tiettyjen evästeiden osalta myös selauksen jälkeen ja niitä voidaan toimittaa kumppaneille, mutta yksinomaan palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka rekisteröivät käyttäjän valitseman kielen, käyttäjän istunnon aikaiset evästeet (jotka auttavat tunnistamaan käyttäjän tämän selatessa useampia sivuja ja jotka säilyttävät tietoja vain istunnon ajan) tai ostoskoritoiminnon mahdollistavatevästeet.

- Kävijäseurantaan liittyvät evästeet

Kävijäseurantaan liittyvät evästeet auttavat tunnistamaan kävijän eri käynneillä. Evästeet tallentavat vain internetin käyttäjän «tunnisteen» (erillisen jokaisen evästeen osalta) eikä niiden avulla koskaan kerätä henkilötietoja käyttäjistä. Evästeet rekisteröivät sivut, joilla vieraillaan, vierailun keston sekä virheilmoitukset, joiden avulla voidaan parantaa Michelinin verkkosivujen suorituskykyä.

Michelinin kumppanit voivat asettaa ja hallinnoida käyttäjämääriä koskevia evästeitä, mutta Michelin rajoittaa niiden käytön pyydettyyn tilastotiedon analysointiin.

- Kohdennettuun mainontaan ja sosiaalisen median jäljittämiseen liittyvät evästeet sosiaalisessa mediassa jakamisen yhteydessä

Kohdentamiseen ja jakamiseen liittyvät evästeet antavat kolmansille mahdollisuuden tarjota pääasiassa mainontaan liittyviä palveluja ja parantaa niiden tehokkuutta. Nämä evästeet voivat kerätä tietoja sivuista ja sivuistoista, joilla vieraillaan. Ne voivat myös kerätä henkilötietoja, kuten käyttäjän käyttämän päätteen IP-osoitteen. Kerättyjä tietoja voidaan jakaa kolmansien kanssa.

Nämä ovat esimerkiksi evästeitä, joiden avulla mainostajat voivat ehdottaa käyttäjälle kiinnostavia mainoksia Michelinin sivustolla tapahtuneen selainkäyttäytymisen perusteella, tai estää mainosten toistuminen. Nämä evästeet edellyttävät käyttäjän hyväksyntää. Tällöin käyttäjän suostumusta evästeiden asettamiselle pyydetään sivuston etusivulla.

Michelin ja kolmannet palveluntarjoajat, muun muassa Google, käyttävät ensimmäisen osapuolen evästeitä yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden kanssa saadakseen tietoja sekä optimoidakseen mainoksia ja näyttääkseen niitä sivustolla vierailujen perusteella. Michelin ja sen palveluntarjoajat käyttävät näitä evästeitä myös saadakseen tietoja siitä, kuinka mainosten näyttökerrat, muut mainospalveluiden käyttötavat sekä vuorovaikutukset näiden näyttökertojen ja mainospalveluiden välillä liittyvät käynteihin sivustossasi. Michelin ja palveluntarjoajat käyttävät näitä evästeitä myös tallentaakseen mielenkiinnon kohteita ja demografisia tietoja voidakseen kohdentaa mainontaansa.

Michelin käyttää niin kutsuttuja sosiaalisia painikkeita (jäljempänä ’painikkeet’), jotka jakavat sisältöä Facebookin, LinkedInin ja YouTuben kaltaisissa sosiaalisen median palveluissa.
Painikkeet on sivustollamme oletusarvoisesti kytketty pois toiminnasta. Ne eivät siis välitä mitään tietoja näille sosiaalisen median palveluntarjoajille ilman käyttäjän aktiivista toimintaa. Painikkeet on aktivoitava klikkaamalla ennen kuin niitä voidaan käyttää. Painike säilyy aktiivisena niin kauan, kunnes se kytketään pois toiminnasta tai evästeet poistetaan. Lisätietoja löytyy sosiaalisen median palvelujentarjoajien evästeitä koskevista huomautuksista. Aktivoinnin jälkeen valittuun sosiaalisen median palveluntarjoajaan muodostuu suora yhteys. Sosiaalisen median palveluntarjoaja välittää tämän jälkeen painikkeen sisällön suoraan sosiaalisen median palvelun internetselaimeen, joka yhdistää sisällön internetsivuun.

Painikkeen aktivoinnin jälkeen kyseinen sosiaalisen median palveluntarjoaja voi kerätä tietoja riippumatta siitä, käytetäänkö painiketta. Kirjauduttaessa sosiaalisen median palveluun se pystyy yhdistämään vierailun näillä internetsivuilla käyttäjätiliin. Sosiaalinen median palveluntarjoaja ei pysty yhdistämään vierailua muilla Michelinin internetsivuilla käyttäjätiliin ennen kuin vastaava painike on aktivoitu myös näillä sivuilla.

Jos olet jonkin sosiaalisen median palvelun rekisteröity käyttäjäetkä halua, että se pystyy yhdistämään internetsivuillamme vieraillessasi kerättyjä tietoja tallennettuihin käyttäjätietoihisi, sinun täytyy kirjautua ulos kyseisestä sosiaalisesta median palvelusta ennen kuin aktivoit painikkeen.

Me emme voi vaikuttaa niiden tietojen laajuuteen, joita sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät painikkeiden avulla. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus sekä tietojen muunlainen käsittely ja käyttö sekä yksityisyyttäsi suojaavat oikeudet ja erilaiset asetusmahdollisuudet esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun tietosuojahuomautuksissa.

Internetsivustollamme käytetään seuraavia sosiaalisen median palveluiden painikkeita:

• facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Luettelo Facebookin sosiaalisen median painikkeista on saatavilla seuraavasta osoittesta: http://www.developers.facebook.com/plugins. Lisätietoja Facebookin henkilötietojen suojaan soveltamasta politiikasta on saatavilla osoitteesta: http://www.facebook.com/policy.php
Facebookin yhteisliitännäiset voi estää selaimessaan esimerkiksi "Facebook Blockerilla".

 

 

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT JA TOIMINNALLISET EVÄSTEET

 

Evästeen nimi Asettaja Tavoite Kesto

Ts_activity

Ts_parcours

TS_transport

Ts_dim_e

Ts_dim_h

Ts_dim_l

MICHELIN Vierailijan « tyre selector » -valinnan säilyttäminen sivulta toiselle siirryttäessä 48 t
Toolbar_cookie   Sen selvittäminen, hyväksyykö vierailija sivuston evästeiden käytön 24 t
       

 

 

 

KÄVIJÄSEURANTAAN LIITTYVÄT EVÄSTEET

 

Evästeen nimi Asettaja Tavoite Kesto
idrxvr
tmst
Xiti

Selvittää sivuston vierailijan tuloreitti

Kerätä tilastotietoja internetsivuston käytöstä

169 päivää
       
       

 

 

 

KOHDISTUS- JA JÄLJITYSEVÄSTEET JA SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN JAKOPAINIKKEIDEN KAUTTA TAPAHTUVA JÄLJITTÄMINEN

 

Evästeen nimi Asettaja Tavoite Kesto