Ohjeet

Oikeudellinen opas

-1-

Pohjoismaiden rengaslainsäädäntö poikkeaa eräiden muiden Euroopan maiden lainsäädännöstä tiettyjen määräysten osalta. 

Alla olevat suositukset voivat joissakin maissa olla lain vaatimuksia.

SALLITUT ASENNUKSET

Samalle akselille ei suositella asentaa renkaita, joiden

  • tuotemerkit ovat erilaiset
  • mitat ovat erilaiset
  • käyttöolosuhteet ovat erilaiset, esimerkiksi tieajoon tarkoitetut renkaat ja rakennustöissä käytettävät renkaat samalla akselilla
  • suorituskykyluokat (nopeusluokat)  ovat erilaiset
  • kantavuudet ovat erilaiset

Tämä koskee sekä yksittäis- että pariasennettuja kuorma-autonrenkaita.

Lain mukaan samalle akselille ei saa asentaa renkaita,

  • joiden rakenteet ovat erilaiset (radiaali tai diagonaali)
  • jotka ovat sekä nastoitettuja että nastoittamattomia.

Renkaiden kuluminen

Tarkista urasyvyys renkaan kehältä neljästä yhdenmukaisesti jakaantuneesta pisteestä.

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa urasyvyyden on lain mukaan oltava vähintään 1.6 mm.

Tanskassa vähintään 1.0 mm.

Pariasennettujen renkaiden ulompi rengas voi olla kuluneempi. Renkaan kudos ei kuitenkaan saa olla näkyvissä.

Talvirenkaista on omat määräyksensä Pohjoismaissa. Katso erillistä kappaletta koskien raskaan kaluston talvirengassäädöksiä Pohjoismaissa.

usure

Renkaan käyttöikä

Renkaan ikä saattaa olla este sen käytölle riippumatta kulumisasteesta.

Rengas koostuu eri materiaalityypeistä ja kumiseoksista, joiden ominaisuudet muuttuvat ajan kuluessa. Renkaan ominaisuuksien muuttuminen riippuu eri tekijöistä, kuten varastointiolosuhteista (lämpötila, ilman kosteus) ja käyttöolosuhteista (kuormitus, nopeus, rengaspaine, ajoalusta, kemialliset aineet jne.)

Tästä syystä suositellaan, että renkaat tarkistutetaan säännöllisesti rengasasiantuntijalla, joka voi arvioida, voiko renkaiden käyttöä jatkaa.

Tarkistus on suoritettava vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin.

Jälkiuritettujen renkaiden asennus

MICHELIN suosittelee jälkiuritusta, kun renkaassa on siihen edellytykset. Jälkiuritetun renkaan käyttöikä pitenee jopa 25 % ja polttoaineenkulutus vähenee. Vain ”Regroovable” –merkinnällä varustetut renkaat soveltuvat jälkiuritettaviksi.

Lue lisää jälkiurituksesta  (linkki)

pneus-recreuses

Uusien ja pinnoitettujen renkaiden asennus samalle akselille

Samalle akselille ei ole suositeltavaa asentaa sekaisin uusia ja pinnoitettuja renkaita.

EMME EHDOTTOMASTI suosittele asentamaan pinnoitettuja renkaita ajoneuvon etuakselille.

Vauriot

Renkaiden kunto on tarkistettava säännöllisesti mahdollisen epänormaalin kulumisen tai vaurioiden varalta. Rengasta, jossa on merkkejä runkomurtumasta, kumin tai tukikudosten irtautumisesta tai jossa on näkyviä runkolankoja, ei saa käyttää.  Jos olet epävarma, pyydä rengasammattilaista tutkimaan renkaat ja ajoneuvon.

Joitakin vaurioita voidaan korjata.

Renkaiden korjaukset on syytä aina suorittaa alan asiantuntijaliikkeessä. Korjauksen suorittajalla on yksin vastuu ratkaista, onko renkaan korjaus mahdollinen ja hän vastaa korjauksen laadusta.

Ennen korjaukseen ryhtymistä rengas on tarkastettava huolellisesti sisä- ja ulkopuolelta ammattilaisen toimesta.

Raskaan kaluston talvirengassäädökset Pohjoismaissa.

Seuraavassa on yhteenveto lainsäädännön keskeisistä osista Pohjoismaissa. Tarkempia tietoja löydät kunkin maan rengas- ja ajoneuvoasetuksista.

Ruotsi

Talvirengasmääräykset ovat voimassa 1.12. - 31.3. välisenä aikana ja koskevat sekä ruotsalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Yli 3,5 tonnin kuorma- ja linja-autot:

Minimiurasyvyys on 5 mm kaikilla akseleilla. Talviolosuhteissa tulee vetoakselille olla asennettu talvirenkaat. Talviolosuhteilla tarkoitetaan: ”kun tiellä on osittain lunta, loskaa tai jäätä”.

Talvirengasmääräys vetoakselilla tarkoittaa kolmea eri vaihtoehtoa:

A. ”Erityisesti talvikäyttöön tarkoitetut renkaat, joissa on M+S –merkintä.”

B. ”Renkaat, joissa on karkea talvipintakuvio ja joko M+S–merkintä tai vuorenhuippu/lumihiutalesymboli (3 PMSF)”.

C. ”Mikäli renkaissa on lumiketjut tai ajoneuvossa asianmukainen luistonesto, hiekanlevitin tai vastaava laitteisto, on tämä varustus rinnastettavissa talvirenkaisiin”.

”3 PMSF”-lisämerkintä on riittävä todiste, jotta rengas määritellään talvirenkaaksi. Saadakseen tämän symbolin renkaan sivulle renkaan tulee selviytyä hyväksytysti erityisestä testausmenetelmästä. Tämä lisämerkintä koskee toistaiseksi vain uusia renkaita.

Lista talvikäyttöön tarkoitetuista vetoakseleiden renkaista on STRO:n kotisivulla osoitteessa http://stro.se/information/vinterdack/lastbil/

Nastoitetut talvirenkaat

Ajoneuvoon ei saa asentaa sekä nastoitettuja että nastattomia renkaita. Pariasennuksessa yksi renkaista saa kuitenkin olla nastaton. Nastarenkaat tulee tällöin sijoittaa symmetrisesti ajoneuvon pituusakseliin nähden.

Poikkeuksena talvirengasmääräyksiin:

”Raskaalla kuorma-autolla ajo, kun ajoneuvoa käytetään maansiirto- tai vastaavissa tehtävissä. ” ”Poikkeuksena myös sotilasajoneuvot”.

Perävaunut:

Perä- ja puoliperävaunujen renkaita koskee talvikaudellakin mininimiurasyvyys 1,6 mm.

Norja

Yli 3,5 tonnin ajoneuvot:

Talvirengasmääräykset koskevat sekä norjalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Talvirenkaiden käyttöpakko on voimassa yleisillä teillä 15. marraskuuta – 31. maaliskuuta välisenä ajanjaksona.  Käyttöpakko koskee vetoautoja ja perävaunuja ja 1.1.2015 alkaen lainsäädäntö koskee nousevia teliakseleita ja  perävaunun kaikkia renkaita.

Huom. Käyttöpakko on voimassa keliolosuhteista riippumatta

Vuoden 2014 alusta astui voimaan määräys talvirenkaiden 5 mm minimiurasyvyydestä, joka koskee sekä vetoautojen että perävaunujen renkaita. Määräys on voimassa 1. marraskuuta alkaen ja ja päättyy ensimmäisenä maanantaina 2. pääsiäispäivän jälkeen.  Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnissa määräys on voimassa 16.10 – 30.4 välisenä aikana.

Jo nyt on voimassa määräys, jonka mukaan ajoneuvon kuljettaja on aina vastuussa siitä, että on varmistanut riittävän turvallisen pitokyvyn keliolosuhteisiin nähden. Talvikaudella tämä velvoite toteutetaan talvirenkailla (nastoilla tai ilman), ketjuilla tai muun vastaavan varustuksen avulla.

Talvikäyttöön tarkoitettuihin renkaisiin on myös otettu mukaan merkintä PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) vaihtoehtona M+S (Mud and Snow) –merkinnälle. Renkaiden tulee olla erityisesti suunniteltu talviajoon.

Lista talvikäyttöön tarkoitetuista ja Norges Vegvesenin (Norjan Tielaitos) hyväksymistä renkaista on STRO:n kotisivulla http://stro.no/informasjon/vinterdekk/lastebil/.

Vain talvirenkaita, ts. erityisesti talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita, voidaan nastoittaa. Nastarenkaiden ja ketjujen käyttö on kuitenkin sallittu muulloinkin, mikäli keliolosuhteet tätä edellyttävät.

Huom.Talvikauden aikana tulee ketjut kuljettaa aina mukana.Talviketjuja tulee olla vähintään kolme, viisi tai seitsemän kappaletta riippuen ajoneuvon koosta. Yksi ketjuista on tarkoitettu etupyöriin. Ketju tulee olla valmistettu metallista/teräksestä siten, että se on jatkuvassa kosketuksessa tienpintaan. Ketjut asennetaan paikoilleen ennen matkaanlähtöä, kun odotettavissa on talviset tieolosuhteet.

Poikkeuksena talvirengasmääräyksiin, kuten yllä: ”Raskaalla kuorma-autolla ajo, kun ajoneuvoa käytetään maansiirto- tai vastaavissa tehtävissä. ” ”Poikkeuksena myös sotilasajoneuvot”.

Ajoneuvoon ei saa asentaa sekä nastoitettuja että nastattomia renkaita. Pariasennuksessa yksi renkaista saa kuitenkin olla nastaton. Nastarenkaat tulee tällöin sijoittaa symmetrisesti ajoneuvon pituusakseliin nähden.

Ainoastaan renkaat, joissa on M+S-merkintä tai jotka valmistaja on suunnitellut nastoitettaviksi, saa nastoittaa.

 

Suomi

Ei tällä hetkellä ole erityistä talvirengaslainsäädäntöä raskaille ajoneuvoille. Minimiurasyvyys on 1,6 mm. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivään tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin.

Tanska

Ei erityistä talvirengaslainsäädäntöä raskaille ajoneuvoille. Minimiurasyvyys on 1,0 mm. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1. päivästä huhtikuun 15. päivään asti.

Raskaan kaluston talvirengassäädökset

Maa Minimiurasyvyys Talvirengaspakko
(M+S tai  3PMSF -renkaat)
Lumiketjujen käyttö Talvirengaskausi
Itävalta 5 mm(radiaalirenkaat) &
6 mm ristikudosrenkaat
KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Sallittu vetoakselilla, urasyvyys vähintään 2 mm. 1.11. -15.4. koskien kuorma-autoja ja
1.11 - 15.3 koskien busseja
Belgia 1,6 mm EI Sallittu, jos talviolosuhteet sitä vaativat.  
Bosnia & Herzegovina 4 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Ketjujen käyttö pakollista, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita. Ajoneuvossa on oltava mukana hiekkasäkki ja lapio. 15.11. - 15.4.
Kroatia 4 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Sallittu, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita, urasyvyys vähintään 4 mm. Talviolosuhteilla tarkoitetaan: kun tiellä on osittain lunta, loskaa tai jäätä.
Tšekki 5 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Sallittu, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita, urasyvyys vähintään 6mm.
Pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.
15.11. - 30.4. tai liikennemerkissä ilmoitettuna aikana.
Tanska 1 mm EI Sallittu  
Suomi 1,6 mm EI Sallittu, jos talviolosuhteet sitä vaativat. Nastarenkaiden käyttö sallittu 1.11. - 31.3.  tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin.
Ranska 1 mm EI  Sallittu Nastarenkaiden käyttö sallittu 1.11. - 31.3. välisenä aikana.
Saksa 1,6 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Sallittu
Nopeusrajoitus 50 km/h.
Talviolosuhteilla tarkoitetaan: kun tiellä on osittain lunta, loskaa tai jäätä.
Kreikka 2 mm vetoakselit;  1.6 muut  akselit EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä. Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.
Unkari

1.6mm, jos rengaskoko on <750 mm; 

3 mm, jos rengaskoko on >750 mm

EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.  
Italia 1,6 mm EI Ketjujen käyttö pakollista, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita,  ja liikennemerkillä varustetuilla teillä. Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.
Kosovo 4 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Ketjujen käyttö pakollista talviolosuhteissa. Talviolosuhteilla tarkoitetaan: kun tiellä on osittain lunta, loskaa tai jäätä.
Luxemburg 1,6 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
  Talviolosuhteilla tarkoitetaan: kun tiellä on osittain lunta, loskaa tai jäätä.
Makedonia 6 mm vetoakselilla;
 4 muilla akseleilla 
KYLLÄ
Kaikki akselit.
Ketjujen käyttö pakollista, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita. Renkaiden urasyvyyden tulee olla vähintään       4 mm. Ajoneuvossa on oltava mukana hiekkasäkki ja lapio. 15.11. - 15.3.
Montenegro 4 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Lumiketjut, lapio ja hiekkasäkki, kun teillä on lunta. 1.11. - 1.4.
Alankomaat 1,6 mm Ei Ei sallittu.  
Norja 5 mm Kyllä(1)
Kaikki akselit, mukaan lukien nousevat teliakselit
Sallittu, pakollisten ketjuparien määrä on  3-7 riippuen akselien määrästä. 15.11. - 31.3.
Puola 1.6 mm (3 mm busseissa) EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä. Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.
Portugali 1 mm EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.  
Romania 1,6 mm KYLLÄ Sallittu vetoakselilla. 15.11. - 15.3.
Venäjä 4 mm Kyllä(1)
Kaikki akselit(2)
Sallittu Normaalikausi on 1.12. - 28.2, mutta viranomaiset  voivat tarvittaessa pidentää tätä aikaa.
Serbia 4 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Ketjujen käyttö on pakollista vähintään kahdella vetorenkaalla. Ajoneuvossa on  myös oltava mukana lapio. 1.11. - 1.4.
Slovakia 3 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Sallittu, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita,  tai liikennemerkein osoitetuilla teillä. 15.11. - 31.3.
Slovenia 4 mm KYLLÄ
Vain vetoakselit.
Sallittu, mikäli ajoneuvossa ei ole talvirenkaita,  urasyvyys vähintään 3 mm. 15.11. - 31.3.
Espanja 1,6 mm EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä. Poliisi saattaa pysäyttää raskaan ajoneuvoliikenteen ajo-olosuhteista riippuen.
Ruotsi 5 mm Kyllä(1)
Vetoakselit.
Sallittu 1.12. - 1.4.
Sveitsi 1,6 mm EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä.  
Turkki 4 mm KYLLÄ
Vetoakselit. (3)
Sallittu 1.12. - 1.4.
Iso-Britannia 1 mm EI Ei pakollista. 1.12. - 1.4.
Muut Euroopan maat 1,6 mm EI Ketjujen käyttö on pakollista liikennemerkillä varustetuilla teillä. Joissakin maissa ketjujen ja talvirenkaiden käyttö on pakollista liikennemerkeillä osoitetuilla teillä.
(1) Renkaiden tulee olla erityisesti suunniteltu talviajoon.
(2) Peräavaunuakselit  v. 2015 lähtien.
(3) Tulossa perävaunuakseleihin.
Vain tiedoksi. Maakohtaisiin säädöksiin saattaa tulla muutoksia.

E2-merkintä

Michelinin valmistamat renkaat on suunniteltu vastaamaan erityisiin ajo-olosuhteisiin niillä maantieteellisillä alueilla, joissa niitä on tarkoitus myydä ja käyttää. Michelin-renkaissa on oltava Euroopassa E2-merkintä, joka todistaa niiden soveltuvuuden eurooppalaisiin ajo-olosuhteisiin seuraavissa maissa:

Albania

Saksa

Andorra

Itävalta

Valko-Venäjä

Belgia

Bosnia ja Hertsegovina

Kroatia

Tanska

Espanja

Viro

Färsaaret

Suomi

Ranska

Georgia

Kreikka

Grönlanti

Unkari

Irlanti

Islanti

Italia

Kazakstan

Latvia

Liechtenstein

Liettua

Luxemburg

Makedonia

Moldovan tasavalta

Monaco

Norja

Alankomaat

Puola

Portugali

Romania

Yhdistynyt Kuningaskunta

Venäjä

San Marino

Slovakia

Slovenia

Ruotsi

Sveitsi

Tšekki

Ukraina

Vatikaani

Jugoslavia

FRT-merkintä

Ilmoitus ”FRT” (joka mainitaan EU:n säännössä 54: ”Merkintä 3.1.15”) koskee renkaita,  jotka on tarkoitettu erityisesti perävaunujen akseleihin (Free Rolling Tyre, vapaasti pyörivä rengas) .

Tämä sääntö koskee kaikkia Euroopassa käytettäviä  uusia renkaita. Toisin sanoen renkaat, joissa on FRT-merkintä, on tarkoitettu vain perävaunukäyttöön eikä niitä saa käyttää ohjaavilla etuakseleilla.

Micheliniä ei voi vahingon sattuessa pitää vastuullisena vahingoista, joita aiheutuu, jos näitä suosituksia ei noudateta.

Jälkiuritus

Pääasialliset eurooppalaiset säännökset

Maat Jälkiuritettujen renkaiden asennusta koskeva rajoitus KA-renkaat poistettava käytöstä, kun vähimmäisurasyvyys on (paitsi talvikäyttö):
Vähimmäissyvyys Huomiot
SAKSA Asennus kielletty ohjaaviin akseleihin kaukoliikenteen
linja-autoissa, joiden  nopeus ylittää 100 km/h
1,6 mm  
ITÄVALTA Asennus kielletty kaikkien kuorma-autojen ohjaaviin akseleihin 2 mm  
BELGIA Ei ole 1,6 mm  
BULGARIA Asennus kielletty kaikkien kuorma-autojen ohjaaviin akseleihin 1,6 mm  
KROATIA Ei ole 1,6 mm  
TANSKA Ei ole 1 mm  
ESPANJA Ei ole ei ole  
VIRO Ei ole 1,6 mm  
SUOMI Ei ole 1,6 mm  
RANSKA Ei ole 1 mm  
KREIKKA Ei ole 2 mm  
UNKARI Asennus kielletty  linja-autojen yksittäisiin akseleihin 5 mm linja-autoille  joiden renkaiden halkaisija on > 750 mm
3 mm linja-autoille
1,6 mm kaikille muille ajoneuvoille
 
ITALIA Ei ole 1,6 mm  
LATVIA Ei ole 1,6 mm  
LIETTUA Ei ole 1 mm  
LUXEMBURG Ei ole 1 mm vetoautoille
1,6 mm muille moottoriajoneuvoille
 
 
NORJA Ei ole 1,6 mm  
ALANKOMAAT Ei ole ei ole  
PUOLA Asennus kielletty
yksittäisiin akseleihin linja-autoissa, joiden
nopeus ylittää 100 km/h
3 mm linja-autoille, joiden nopeus ylittää 100 km/h
1,6 mm muille ajoneuvoille
 
PORTUGALI Ei ole    
ROMANIA Ei ole 1,6 mm  
VENÄJÄ Asennus kielletty kaikkien kuorma-autojen ohjaaviin akseleihin 2 mm linja-autoille  1 mm muille kuorma-autoille  
SERBIA Ei ole 2 mm  
SLOVAKIA Ei ole 1,6 mm  
SLOVENIA Ei ole 1,6 mm  
RUOTSI Ei ole 1,6 mm

Ulommat pariasennetut renkaat.

Ei minimiurasyvyyttä paitsi talvella.

SVEITSI Ei ole 1,6 mm  
TŠEKKI Asennus kiellettu linja-autojen ohjaaviin akseleihin 1,6 mm  
TURKKI Ei ole 1,6 mm  
YHDISTYNYT
 KUNINGASKUNTA
Ei ole 1 mm  
UKRAINA Asennus kielletty kaikkien kuorma-autojen ohjaaviin akseleihin 2 mm linja-autoille
1 mm muille kuorma-autoille