Ohjeet

Turvallisuusopas

-1-

Renkaan tehtävät

Mahdolliset riskit

Kantaa kuorman Riippuu ajoneuvon ominaisuuksista, akselipainosta Liian pieni rengas kuumenee kuormitettuna, mikä voi nopeasti vaurioittaa rengasta ajon aikana ja rengas voi äkillisesti jopa tyhjentyä. Maakosketusalue ei ole optimaalinen, mikä heikentää renkaan ajettavuutta ja pitokykyä, ohjausta, liikkeellelähtöä, jarrutusmatkaa  ja lyhentää käyttöikää.
Kestää nopeutta Riippuu ajoneuvon ominaisuuksista, ajoneuvon maksiminopeudesta Liian pieni rengas kuumenee nopeuden kasvaessa, mikä voi nopeasti vaurioittaa rengasta ajon aikana ja rengas voi äkillisesti jopa tyhjentyä. Uudelleenpinnoitusta ei voida ehkä suorittaa ja renkaan käyttöikä lyhenee.
Selviytyä vaihtelevista ajoalustoista Käyttöolosuhteiden mukaan Rengas, jonka sijainti ajoneuvossa on väärä tai joka ei sovellu käyttöolosuhteisiin voi:
- Lämmetä liikaa: esimerkiksi kaikentyyppisille teille tarkoitettu rengas, jolla ajetaan pitkiä etäisyyksiä moottoritiellä.
- Kulua epänormaalisti,  esimerkiksi maantiekäyttöön tarkoitettu rengas, jolla ajetaan päällystämättömällä tiellä.
Viimeksi mainitussa tapauksessa asiantuntijan on tarkistettava rengas, jos  siinä on syviä vaurioita ja jotta voidaan määrittää renkaan ajo- tai korjauskelpoisuus.  Huomaa, että näkyvissä olevat runkolangat hapettuvat, mikä vaurioittaa rengasta nopeasti ja voi johtaa sen äkilliseen tyhjentymiseen. Renkaan käyttöikä lyhenee. Rengasta, jossa on näkyvissä olevia teräslankoja, ei saa enää käyttää.
Ohjata ajoneuvoa Käyttöolosuhteiden mukaan Ohjaavalla akselilla olevat renkaat, joiden sijainti ajoneuvossa on väärä tai jotka eivät sovellu käyttöolosuhteisiin, voivat olla vaikeasti ohjattavissa riippuen tien päällysteestä tai ajonopeudesta. Tämä voi haitata ajoneuvon hallintaa.
Ohjata ajoneuvoa Antaa kuljettajalle tietoa päällysteen kunnosta Ohjaavan akselin renkaat ovat ensimmäisenä kosketuksissa tien päällysteeseen. Tähän akseliin tarkoitettujen renkaiden on voitava nopeasti välittää tietoja tienpäällysteen kunnon muuttumisesta, kuten esimerkiksi pidon tilapäisestä heikentymisestä. Rengas, jota ei ole tarkoitettu tähän akseliin, saattaa välittää heikommin päällysteen muuttumista koskevia tietoja.
Varmistaa ajomukavuuden Ohjaavan akselin renkaiden
erityisominaisuus: käyttöön soveltuva pintakuvio ja yhdenmukaisuus
Ohjaava akseli on erityisen herkkä renkaiden välisille eroille, yhteys ohjauspyörään, sijainti lähellä kuljettajaa jne. Tälle akselille tarkoitetut renkaat on suunniteltu vastaamaan erityisesti näihin vaatimuksiin, ja myös niiden pintakuvio soveltuu tämän toiminnon optimoimiseksi. Rengas, jota ei ole tarkoitettu ohjaavaan akseliin, ei vastaa yhtä hyvin tähän vaatimukseen ja voi vaikuttaa ajoneuvon tasapainoon haitallisesti
Välittää moottorin teho Jarrutuskyky: riippuu ajoneuvon jarrutusjärjestelmistä.
Ohjaavaan akseliin kohdistuu voimakasta rasitusta hätäjarrutuksissa.
Vetoakseli vastaa jarrutuksesta yhdessä hidastimen kanssa
Ohjaava akseli kuormittuu voimakkaasti hätäjarrutuksessa. Renkailla on siten merkittävä vaikutus jarrutusmatkan pituuteen. Renkaan, jota ei ole tarkoitettu ohjaavaan akseliin, jarrutuskyky voi heikentyä. Hidastimella jarrutettaessa vetoakselin renkaiden pintakuvioon ja runkoon kohdistuu voimakasta rasitusta.  Sijaintiin soveltumaton rengas ei välitä jarrutusmomenttia yhtä tehokkaasti ja renkaan käyttöikä lyhenee.
Välittää moottorin teho Moottori: riippuu ajoneuvon tehosta ja
vääntömomentista
Ajoneuvon kiihdytys välitetään maaperään vain vetoakselin renkailla: soveltumaton rengas ei välitä yhtä hyvin moottorin vääntömomenttia ja renkaan käyttöikää lyhenee.
Kestää kulutusta ja alentaa kustannuksia Liittyy km-tulokseen Renkaiden täytyy soveltua akselin ja ajoneuvon käyttöolosuhteisiin. Akseliin soveltumaton pintakuvio kuluu nopeammin, mikä johtaa heikompaan kilometritulokseen ja lyhyempään käyttöikään.
Kestää kulutusta ja alentaa kustannuksia Liittyy ajoneuvon
polttoaineenkulutukseen

Kuorma-autonrenkailla on merkittävä vaikutus ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. Pintakuvion valinnalla on merkitystä polttoaineenkulutuksen kannalta. Tietyissä käyttöolosuhteissa kulutus voidaan optimoida käyttämällä matalan vierinvastuksen renkaita.

Renkaiden vierinvastus  alenee sitä mukaa kun renkaat kuluvat:  jos rengas vaihdetaan ennen kuin se on kulunut loppuun*, polttoainekulut kasvavat.

*Renkaan minimiurasyvyys vaihtelee paikallisen lainsäädännön mukaan. Älä koskaan aja renkailla, joiden jäljellä oleva urasyvyys kesällä on alle 1.6 mm jälkiurituksen jälkeen.